Điều khoản quy định

Điều khoản quy định - Quảng cáo Địa Linh

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng bạn đã, đang hoặc sẽ sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 
Bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản, chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) hoặc các thông tin không mong muốn trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.
 
2. SỰ TUÂN THỦ
quangcaodialinh.com có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, quangcaodialinh.com  có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:
 
- Sử dụng Dịch vụ.
- Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ.
- Truy cập phần mềm quản lý.

quangcaodialinh.com  cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. quangcaodialinh.com  cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ qcdialinh@gmail.com.
 
3. QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của quangcaodialinh.com cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:
 
- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.
- Không chỉnh sửa Nội dung.
- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản quangcaodialinh.com . Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: qcdialinh@gmail.com. Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ quangcaodialinh.com
 
4. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ
quangcaodialinh.com và các nhân viên của quangcaodialinh.com cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sang, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.
 
Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, quangcaodialinh.com cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.
 
5. XỬ LÝ SỰ CỐ
Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho quangcaodialinh.com khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với quangcaodialinh.com để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, quangcaodialinh.com luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên quangcaodialinh.com sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.
 
6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
v sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và Dữ liệu cửa hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của quangcaodialinh.com. cũng như không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.
 
Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, bạn đồng ý rằng quangcaodialinh.com, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của quangcaodialinh.com sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của quangcaodialinh.com. quangcaodialinh.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website quangcaodialinh.com
 
8. BỒI THƯỜNG
Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho quangcaodialinh.com hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
 
- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của quangcaodialinh.com
- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến quangcaodialinh.com
- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến quangcaodialinh.com
- Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến quangcaodialinh.com
- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến quangcaodialinh.com
Đối tác khách hàng
FPT
Hotel
Samsung
Vp Bank
Vingroup
Daikin
Vietjet
MB
Hyundai
0972 206 923